Zamówienie

Prosimy o podanie niezbędnych danych do kontaktu naszego projektanta z Państwem w celu dokonania pomiarów. Pomiary, wycena, projekt są zupełnie darmowe.

Jak powinniśmy sie przygotować na wizytę projektanta?

Formularz zamówieniowy


kuchnia
szafa, garderoba

Dodatkowe informacje (np. propozycję terminu spotkania; opis drogi dojazdowej, jeżeli nie ma dokładnego adresu, lub dojazd jest bardzo utrudniony; szczegóły dotyczące zabudowy, itp.)
Regionalny Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności Wrota Podlasia Komisja Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Zakup maszyn stolarskich oraz oprogramowania celem podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Projekt zrealizowany w całości. Kwota dofinansowania wynosi 111 676,50 zł. Kwota dotacji wypłacona w całości.