Porady

_
Garść informacji

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z garścią informacji dotyczących projektowania mebli. Staraliśmy się zaznaczyć aspekty niezbędne, bez których Wasze mieszkanie nie byłoby funkcjonalne i zgodne z zasadami ergonomii. Mając na uwadze tych kilka wskazówek, będziecie mogli Państwo sami zaprojektować meble swoich marzeń. Jeśli zaś wolicie zdać się na pomoc specjalisty, informacje te ułatwią Wam kontakt i pomogą zrozumieć problemy związane z aranżacją wnętrz.

Regionalny Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności Wrota Podlasia Komisja Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Zakup maszyn stolarskich oraz oprogramowania celem podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Projekt zrealizowany w całości. Kwota dofinansowania wynosi 111 676,50 zł. Kwota dotacji wypłacona w całości.