Materiały na szafy

Wypełninie drzwi

Materiał
Typ
Nazwa:


Profile

System
Kolor


  • jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript, każdą zmianę musisz zatwierdzić przyciskiem "Zmień"
  • zapamiętać próbkę można tylko wtedy, gdy jest wolne jedno z pól po prawej


Regionalny Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności Wrota Podlasia Komisja Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Zakup maszyn stolarskich oraz oprogramowania celem podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Projekt zrealizowany w całości. Kwota dofinansowania wynosi 111 676,50 zł. Kwota dotacji wypłacona w całości.