Katalogi

_
Żyj kolorowo

Przedstawiamy Państwu katalogi najczęściej używanych przy produkcji mebli materiałów i ich kolorystykę. Powyższy katalog nie zamyka oferty materiałów, którą Państwu oferujemy. Zamyka ją tylko nasza i Państwa wyobraźnia. Często w swoich wyrobach używamy materiałów wykraczających poza ramy tego katalogu, ale ich mnogość typów i kolorystyki nie pozwala nam na ich prezentację w tej przeglądarce. Mamy jednak nadzieję, że chociaż cząstka tych materiałów pozwoli Państwu na dokonanie wyboru koloru i stylu swoich mebli.

Próbki materiałów przedstawione w katalogu mogą w rzeczywistości wyglądać nieco inaczej. Wynika to z różnic w wyświetlaniu kolorów przez monitory komputerowe.

Regionalny Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności Wrota Podlasia Komisja Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Zakup maszyn stolarskich oraz oprogramowania celem podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Projekt zrealizowany w całości. Kwota dofinansowania wynosi 111 676,50 zł. Kwota dotacji wypłacona w całości.